Zorg op maat voor het onderwijs

Weerbaarheidtraining voor middelbare scholen

De training is een combinatie van (groeps)gesprekken, adventure activiteiten en individuele begeleiding. Groepsdynamica is van de essentiële onderdelen van de hele training. Vandaar is er gekozen voor een passende...

Lees meer

Weerbaarheidtraining voor de basisschool

De training bestaat gemiddeld uit 6 tot 8 bijeenkomsten van 1 ½ uur,2 ouderbijeenkomsten (informatieavond en evaluatieavond) en 5 uur coaching leerkracht. Er wordt gewerkt vanuit de basis methodieken:

Lees meer

Rots en Water voor het onderwijs

Rots en Water is een sociaal-emotioneel weerbaarheidprogramma, dat naast het werken aan de fysieke weerbaarheid ook veel aandacht besteedt aan het ontwikkelen van mentale en sociale vaardigheden.

Lees meer

Centrale Opvang Schooluitvallers (COS)

Het COS project biedt een opvang van maximaal 8 weken aan jongeren die dreigen uit te vallen of uitgevallen zijn op school waarbij terugkeer mogelijk is. Tijdens de COS periode wordt er gewerkt aan schoolopdrachten.

Lees meer

Leer Werk&Trainingscentrum

Het Leer Werk & Trainingscentrum biedt diverse programma’s op maat. Een programma bestaat veelal uit een combinatie van activiteiten op het gebied van: sport, outdoor, creatieve bezigheden, koken, werkactiviteiten, sollicitatietraining, weerbaarheids- ...

Lees meer

AT voor groepen

Het zijn activiteiten in de vorm van sport en spel, die dicht bij huis gedaan kunnen worden (“survivalactiviteiten in de achtertuin”). Een deel van de activiteiten vinden plaats op een laag touwparcours, waar survivalactiviteiten worden nagebootst. De activiteiten bevatten een bepaalde probleemstelling, gekoppeld aan een fictief verhaal, dit wordt aan de groep voorgelegd.

Lees meer