Weerbaarheidtraining voor middelbare scholen

Wat biedt de Weerbaarheidtraining voor middelbare scholen
De training is een combinatie van (groeps)gesprekken, adventure activiteiten en individuele begeleiding. Groepsdynamica is van de essentiële onderdelen van de hele training. Vandaar is er gekozen voor een passende opzet.

Vanuit gemeenschappelijke hulpvragen, zoals gebrek aan zelfvertrouwen, bang om te falen, verwoorden van gevoelens en een gebrek  correcte communicatie/ omgangsvormen, dreigen leerlingen te ontsporen. Dmv sociale vaardigheidtrainingen als Adventure (buitensport) en elementen van agressieregulatie, kanjertraining en Goldsteintraining leren wij de leerling om:

  • anders te kijken naar eigen gedrag;
  • anders omgaan met medeleerlingen en docenten;
  • anders te kiezen in gedrag en dus andere gevolgen te krijgen;
  • anders dan anders je eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Kortom: Durf jezelf te zijn. Kies voor je toekomst.

Waarom
Vanuit gemeenschappelijke hulpvragen, zoals gebrek aan zelfvertrouwen, bang om te falen, verwoorden van gevoelens en een gebrek  correcte communicatie/ omgangsvormen, dreigen leerlingen te ontsporen.

Doel van het project is het vroegtijdig signaleren en aanpakken van onaangepast gedrag.  Dit levert een prettige leeromgeving op voor zowel de leerling als de docent. Hierdoor is er minder kans op uitval en een  grotere kans op het behalen van een diploma.

Voor Wie
Het project is voornamelijk gericht op leerlingen van de eerste twee klassen van het middelbaar onderwijs. Er kunnen maximaal 8 leerlingen deelnemen, vanwege de groepsdynamica minimaal 4 leerlingen. Het is wenselijk dat er minimaal 1 leerkracht/ internbegeleider de training mee volgt. Deze maakt de terugkoppeling naar school intensiever.

De deelnemers worden gedurende de trainingstijden vrij gemaakt van het lesrooster. Gemiste stof wordt naar behoefte en noodzaak ingehaald in een individueel plan.

Waar
De trainingen vinden in principe plaats op school.