Weerbaarheidtraining voor het jonge kind

Wat biedt Weerbaarheidtraining voor het jonge kind
De training bestaat gemiddeld uit 6 tot 8 bijeenkomsten van 1 ½ uur en 2 ouderbijeenkomsten (informatieavond en evaluatieavond) . Er wordt gewerkt vanuit de basis methodieken: “Ho, tot hier en niet verder…!”, Goldsteintraining en ART.

De volgende doelen centraal:

  • Leren omgaan met problemen en conflicten;
  • Leren en verbeteren van de samenwerking;
  • Ervaren en leren omgaan met grenzen;
  • Leren herkennen en omgaan met gevoelens;
  • Stoppen van pestbedrag;
  • Verbeteren van de sociale omgang met elkaar.

Uitgangspunt is dat kinderen, ouders en opvoeders elkaar ontmoeten en benaderen vanuit wederzijds respect. De methode wordt zowel preventief, pedagogisch, als curatief ingezet.

De training wordt gegeven door één of twee gecertificeerde trainers (afhankelijk van het aantal deelnemers).

Waarom
Vroegtijdige ondersteuning draagt bij aan het voorkomen en verminderen van (dreigende) psychosociale problemen. De kinderen en jongeren, en de ouders en opvoeders, zullen zich gezonder en gelukkiger voelen.

Voor Wie
De methode is bruikbaar voor een brede doelgroep: kinderen en jeugdigen met problemen ten gevolge van pesten, bewegingsangst, sociale angst, faalangst, psychosomatische klachten, ADHD en lichte contactstoornissen op het autistische spectrum en voor kinderen/jeugdigen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar.

Een groep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 10 kinderen.

Waar
De training vindt plaats op diverse locaties van XONAR  in Zuid Limburg.