Weerbaarheidtraining voor de basisschool

Wat biedt Weerbaarheidtraining voor de basisschool
De training bestaat gemiddeld uit 6 tot 8 bijeenkomsten van 1 ½ uur,2 ouderbijeenkomsten (informatieavond en evaluatieavond)  en 5 uur coaching leerkracht. Er wordt gewerkt vanuit de basis methodieken: “Ho, tot hier en niet verder…!”, Goldsteintraining en ART.

De volgende doelen centraal:

  • Leren omgaan met problemen en conflicten;
  • Leren en verbeteren van de samenwerking;
  • Ervaren en leren omgaan met grenzen;
  • Leren herkennen en omgaan met gevoelens;
  • Stoppen van pestbedrag;
  • Verbeteren van de sociale omgang met elkaar.

Uitgangspunt is dat kinderen, ouders en opvoeders elkaar ontmoeten en benaderen vanuit wederzijds respect. De methode wordt zowel preventief, pedagogisch, als curatief ingezet.

De training wordt gegeven door één of twee gecertificeerde trainers (afhankelijk van het aantal deelnemers).

Waarom
Kinderen brengen een groot deel van de dag door op school. Vaak worden problemen die zij ervaren en/of hebben op school zichtbaar. Hierbij valt te denken aan onzekerheid, problemen in de omgang met anderen, pesten angst en agressie.

Hoofddoelen zijn:

  • De basisveiligheid van kinderen in de klas vergroten.
  • De sfeer verbeteren en een bijdrage leveren aan het vergroten van de psychosociale weerbaarheid.
  • Het verbeteren van de sociale omgang van de kinderen, in relatie met elkaar, de ouders en de leerkrachten.

Voor Wie
De training kan ingezet worden aan een hele klas. Dit is mogelijk voor alle groepen. Daarnaast kan er ook een groep worden samengesteld van leerlingen uit verschillende klassen. Er wordt gewerkt aan individuele doelen in groepsverband. In deze vorm kunnen er minimaal 4 en maximaal 10 kinderen deelnemen.

Waar
De training vindt plaats op diverse locaties van XONAR  in Zuid Limburg.