Wat bieden wij
Wij bieden trainingen, dagbehandeling, 24-uurs behandeling en zorg op maat voor het onderwijs aan voor groepen en individuen.

Team Ervarend Leren  maakt deel uit van XONAR Jeugd en Opvoedhulp en biedt diverse programma’s, gebaseerd op de methodiek ervarend leren, voor de profit- en de non-profitsector. Wij bieden trainingen, dagbehandeling, 24-uurs behandeling en zorg op maat voor het onderwijs aan voor groepen en individuen. 

Ons huidige aanbod is gebaseerd op de volgende peilers:

 • Trainingen;
 • Dagbehandeling en 24 – uurs behandeling;
 •  Zorg op maat voor het onderwijs.

Trainingen
Team ervarend leren biedt diverse trainingen voor individuen en groepen binnen en buiten de jeugdhulpverlening. De trainingen vinden plaats in een afgebakende tijd.  Er is een duidelijk start,- en eindpunt. Locatie wordt vooraf bepaald in overleg met de deelnemer(s). Er worden bestaande trainingen aangeboden waarbinnen het aanbod en de thema’s, welke de revue passeren vast liggen. Daarnaast worden er trainingen aangeboden welke inspelen op de individuele alsook groepswensen en doelen. Alle trainingen zijn gericht op het verwerven van inzicht middels het opdoen van ervaring, gericht op verbetering/verandering van de huidige situatie.

De trainingen zijn ingedeeld in de volgende categorieën.

 • Adventuretrainingen
 • Weerbaarheidtrainingen
 • Agressieregulatietrainingen

Adventuretrainingen
Adventure trainingen bestaan uit eenvoudige, uitdagende activiteiten die in volgorde van thematiek en zwaarte worden aangeboden. Het gaat om het voorbereiden op en het gemotiveerd raken voor verandering, het stellen van doelen, het evalueren en overdragen van leren in een georganiseerde situatie naar het dagelijks leven. De trainingen kan op iedere locatie worden aangeboden. Xonar beschikt  over een eigen locatie (bosperceel) waarbij gebruikt wordt gemaakt van o.a. een laag-touw parcours.

Wij bieden:

 • Adventure Training voor groepen
 • Adventure Gezinstraining
 • Adventure Teambuilding

Weerbaarheidtraining
Het uitgangspunt van de training is dat ‘weerbaarheid’ een vaardigheid is die iedereen kan leren. In weerbaarheidtrainingen staat het vergroten van zelfvertrouwen centraal. De deelnemers leren gebruik maken van fysieke, verbale en mentale technieken en methodieken om op te komen voor zichzelf, om te gaan met confronterende situaties en het stroomlijnen van emoties.

De trainingen zijn meestal kortdurende, afgeronde cursussen.

Wij bieden:

 • Rots en water
 • Weerbaarheidtraining voor het jonge kind
 • Sociale vaardigheidtraining/weerbaarheidtraining voor de oudere jeugd

Agressieregulatietraining
De ART is gebaseerd op het uitgangspunt dat de deelnemers tot geweld overgaat door onvoldoende controle over de eigen woede. De training beoogt destructieve vaardigheden te vervangen door constructieve vaardigheden en ander gedrag aan te leren om agressie delicten te voorkomen. Tussendoorkrijgen deelnemers huiswerkopdrachten.

Deze training is gebaseerd op cognitief- gedragstherapeutische uitgangspunten. Ook Rots en water kan ingezet worden ten behoeve van het verminderen van agressief gedrag.

Wij bieden:

 • Agressieregulatietraining
 • Rots en water

Dagbehandeling en 24-uurs behandeling
Zoals al eerder vermeld zijn de kernactiviteiten van het team ervarend leren de (geïndiceerde) jeugdhulpverlening. Het hulpverleningsplan vormt het uitgangspunt van het aanbod.  Duur en intensiteit worden bepaald door de hulpvraag.

Dagbehandeling
De dagbehandeling is een vernieuwd product dat ontstaan is door een samenvoeging van Daghulp Nieuwe Stijl en het LeerWerkcentrum in het bos in Echt. 

24-uurs behandeling
Onze 24-uurs behandeling bestaat uit het bekende project ervarend leren (PEL) en een nieuwe pilot, de Jeugdzorgboerderij.

 • Ervarend Leren Buitenland (PEL)
 • Jeugdzorgboerderij

Zorg op maat voor het onderwijs
Kenmerkend voor dit aanbod is de samenwerking met het onderwijs, waarbij het team ervarend leren een passend aanbod heeft voor jongeren met probleemgedrag binnen het onderwijs. Doel van deze samenwerking is om jongeren in staat te stellen deel te kunnen nemen aan onderwijs.

 • Centrale Opvang Schooluitvallers (COS)
 • Rebound traject (Praktijkschool Parkstad Limburg)
 • Leer Werk & Trainingscentrum
 • Travos
 • Weerbaarheidtraining voor het basisonderwijs
 • Weerbaarheidtraining voor het middelbaar onderwijs
 • Rots en Water voor het onderwijs
 • Adventure Training
 • Adventure Teambuilding

Zie ook: www.xonar.nl

Contact gegevens

Team ErvarendLeren
Severenstraat 16
6225 AR Maastricht,  .
043-6045555
info@ervarend-leren.eu