Trainingen

Agressie Regulatie Training (ART)

In de Agressie Regulatie Training wordt samen met de jongeren gewerkt aan inzicht in wat hem of haar boos maakt, hoe zij zich hierop gedragen en wat dit tot gevolg heeft. Daarnaast is er aandacht voor de denkpatronen van de jongeren, waardoor ze bijvoorbeeld verkeerde inschattingen in situaties maken en in de problemen komen.

Lees meer

Sociale vaardigheidstraining / Weerbaarheidtraining

XONAR heeft gekozen om een combinatietraining aan te bieden van sociale vaardigheidstraining en weerbaarheidtraining. De ervaring heeft geleerd dat deze unieke combinatie leidt tot uitstekende resultaten. De training is een combinatie van (groeps)gesprekken, adventure activiteiten en individuele begeleiding.

Lees meer

Weerbaarheidtraining voor het jonge kind

De methode is bruikbaar voor een brede doelgroep: kinderen en jeugdigen met problemen ten gevolge van pesten, bewegingsangst, sociale angst, faalangst, psychosomatische klachten, ADHD en lichte contactstoornissen op het autistische spectrum en voor kinderen/jeugdigen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar.

Lees meer

Rots en Water

Naast fysieke oefeningen vinden er groepsgesprekken plaats en zijn er korte opdrachten om op deze wijze tot zelfreflectie te komen. De bouwstenen van het training programma zijn: zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Op dit fundament wordt verder gebouwd aan: veiligheid, assertiviteit, communicatie en het vinden van je eigen weg (innerlijke kompas).

Lees meer

AT voor groepen

Het zijn activiteiten in de vorm van sport en spel, die dicht bij huis gedaan kunnen worden (“survivalactiviteiten in de achtertuin”). Een deel van de activiteiten vinden plaats op een laag touwparcours, waar survivalactiviteiten worden nagebootst. De activiteiten bevatten een bepaalde probleemstelling, gekoppeld aan een fictief verhaal, dit wordt aan de groep voorgelegd.

Lees meer

Adventure gezinstraining

Ten behoeve van de gezinstraining zetten we Adventure Training in. Adventure trainingen bestaan uit eenvoudige, uitdagende activiteiten die in volgorde van thematiek en zwaarte worden aangeboden.

Lees meer