Sociale vaardigheidstraining / Weerbaarheidtraining

Wat biedt de Sociale vaardigheidstraining /  Weerbaarheidtraining voor de oudere jeugd
XONAR heeft gekozen om een combinatietraining aan te bieden van sociale vaardigheidstraining en weerbaarheidtraining. De ervaring heeft geleerd dat deze unieke combinatie leidt tot uitstekende resultaten.

De training is een combinatie van (groeps)gesprekken, adventure activiteiten en individuele begeleiding. Groepsdynamica is van de essentiële onderdelen van de hele training. Vandaar is er gekozen voor een passende opzet.

Vanuit gemeenschappelijke hulpvragen, zoals gebrek aan zelfvertrouwen, bang om te falen, verwoorden van gevoelens en een gebrek  correcte communicatie/omgangsvormen, dreigen leerlingen te ontsporen. Via het aanleren van vaardigheden wordt autonomie, assertiviteit, interne controle, accuraatheid van waarnemen en communiceren, tolerantie voor frustratie van de jongere vergroot, om hem beter opgewassen te doen zijn tegen de eisen die het dagelijkse leven aan hem stelt.

D.m.v. sociale vaardigheidtrainingen als Adventure (buitensport) en elementen van agressieregulatie, Kanjertraining en Goldsteintraining leren wij de leerling om:

  • Anders te kijken naar eigen gedrag;
  • Anders omgaan met leeftijdsgenoten en volwassenen;
  • Anders te kiezen in gedrag en dus andere gevolgen te krijgen;
  • Anders dan anders je eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Waarom
Vanuit gemeenschappelijke hulpvragen, zoals gebrek aan zelfvertrouwen, bang om te falen, verwoorden van gevoelens en een gebrek  correcte communicatie/ omgangsvormen, dreigen leerlingen te ontsporen.

Doel van het project is het vroegtijdig signaleren en aanpakken van onaangepast gedrag.

Voor Wie
Voor jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar. De training richt zich op jongeren van wie de sociale vaardigheden en weerbaarheidsvaardheden gebrekkig ontwikkeld zijn. Bijvoorbeeld jongeren die makkelijk meelopen met een groep, geen ‘nee’ durven zeggen, onvoldoende of juist overmatig assertief zijn of grensoverschrijdend gedrag vertonen.

Waar
De trainingen vinden plaats op diverse locaties van XONAR in Zuid-Limburg.