Rots en Water voor het onderwijs

Wat biedt Rots en Water voor het onderwijs
Rots en Water is geschikt voor de bovenbouw van het basisonderwijs alsook voor het gehele voortgezet- en hoger onderwijs.

Rots en Water is een sociaal-emotioneel weerbaarheidprogramma, dat naast het werken aan de fysieke weerbaarheid ook veel aandacht besteedt aan het ontwikkelen van mentale en sociale vaardigheden. Naast fysieke oefeningen vinden er groepsgesprekken plaats en zijn er korte opdrachten om op deze wijze tot zelfreflectie te komen.  De bouwstenen van het training programma zijn: zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Op dit fundament wordt verder gebouwd aan: veiligheid, assertiviteit, communicatie en het vinden van je eigen weg (innerlijke kompas).

Het programma bestaat uit 10 lessen van 2 uur. Het programma wordt afgesloten met de uitreiking van een certificaat.

De training wordt gegeven door gecertificeerde Rots en Water trainers. De certificatie is verzorgd door het Gadaku Institute. Daarnaast hebben alle trainers een pedagogische opleiding genoten met aanvullende scholing op het gebied van ervarend leren en kunnen indien nodig andere weerbaarheidtrainingen inzetten.

Waarom
Soms gaat het met jongeren niet zo goed op school. Ouders horen hun zoon/dochter vertellen over stomme leraren en/of vervelende klasgenoten. Vaak merken ouders dat hun zoon/dochter moeite heeft zich staande te houden op school. Helaas komt het vaak voor dat een jongere geplaagd wordt, maar het kan ook zijn dat je als ouder merkt dat je zoon/dochter die pester is.

Vaak weten ouders dan niet meer hoe verder. Er volgen meestal vele gesprekken, vaak zonder resultaat. Rots en Water kan een effectieve manier zijn om dit patroon te doorbreken. Het heeft een positieve invloed op de manier waarop leerlingen onderling met elkaar omgaan alsook op de relatie leerling-leerkracht.

Rots en Water  is ontwikkeld vanuit een nood die er bleek te zijn aan een programma om jongeren  te ondersteunen in het ontwikkelen van kwaliteiten en vaardigheden die nodig zijn om zich binnen onze snel veranderende maatschappij aan te passen.

De jongeren  leren zich onafhankelijk op te stellen (Rots) en eigen keuzes te maken, maar ook leren hoe met anderen samen te werken, spelen en leven (Water). Afhankelijk van de situatie zal voor een Rots- of Waterhouding moeten worden gekozen.

De jongeren leren wat hun sterke en hun minder sterke punten zijn.

Het doel van de training is dat je sterker in het leven komt te staan. Hierdoor kun je beter omgaan met lastige situaties en kun je op een gezonde manier keuzes maken die voor jou van belang zijn.

Voor Wie
Voor jongens en meisjes in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. Schoolklassen of groepen waarbij de groepscohesie ontbreekt, er weinig onderling respect is, geen vertrouwen is en/of gepest wordt.

Waar
De trainingen worden op diverse locaties aangeboden in een gymzaal.

Zie ook:

www.rotsenwater.nl