Leer Werk&Trainingscentrum

Wat biedt het Leer Werk & Trainingscentrum
Het Leer Werk & Trainingscentrum biedt diverse programma’s op maat. Een programma bestaat veelal uit een combinatie van activiteiten op het gebied van: sport, outdoor, creatieve bezigheden, koken, werkactiviteiten, sollicitatietraining, weerbaarheids- en sociale vaardigheidstraining, attitude building en adventure training. 

De  methodiek ervarend leren is de fundering voor alle genoemde activiteiten.

Uitgangspunt is de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de jongere. Samen met de jongere gaat de begeleider op zoek naar de sterke kanten en de aandachtspunten. De focus ligt op het ontdekken en bewust worden van eigen referentiekaders en beweegredenen.

Vanuit de hulpvraag van de jongere wordt er een plan opgesteld om de jongeren zo goed mogelijk te helpen op psychosociaal gebied als op het gebied van leren, werken en stage. Er is niet alleen aandacht voor de jongere, maar ook voor het gezin(ssysteem). Alleen een totale aanpak leidt tot het gewenste resultaat.

Waarom
Een toenemend aantal leerlingen dreigt uit te vallen op scholen of is uitgevallen. Vaak zijn deze problemen niet alleen te wijten aan de relatie leerling-school, maar zijn er problemen op diverse leefgebieden. Het Leer Werk & Trainingscentrum is in staat om een brug te vormen tussen de jongere en het onderwijs maar biedt tevens hulp en ondersteuning aan het  totale systeem van de jongere. Ook zijn er jongeren die om diverse redenen geen maatschappelijk verantwoorde daginvulling hebben. Het ontbreken van een verantwoorde daginvulling leidt vaak tot problemen. Het Leer Werk en Trainingcentrum biedt deze jongeren een perspectief.

Voor Wie
Voor jongeren van 13  tot en met 18 jaar die dreigen uit te vallen op school vanwege problemen op verschillende leefgebieden of geen verantwoorde daginvulling hebben.

Waar
De programma’s worden op diverse locaties uitgevoerd zoals:  keuken XONAR – locatie Heerlerbaan, XONAR bos in Echt, Natuurvriendenhuis Eikhold Heerlen, boerderijen, klimcentrum Rocca in Gulpen, Stadion Roda JC Kerkrade, etc.