Ervarend Leren Buitenland

Wat biedt Ervarend Leren Buitenland (PEL)
Verblijf bij een familiebedrijf (boerderij, manege, tuinbouw, wijnbouw, etc) in Frankrijk voor de duur van gemiddeld 5 maanden. De jongere neemt letterlijk en figuurlijk afstand van zijn oude leefsituatie en wordt in staat gesteld een nieuw toekomstperspectief te creëren, waarmee hij aan de slag kan bij terugkeer in Nederland.  Tijdens het verblijf van de jongere in Frankrijk is er ook aandacht voor onderwijs.  De jongere ontvangt onderwijs via zijn huidige school of via het Hoenderloo College. Deze laatste biedt  Leren op Afstand aan, een vorm van E-learning waarbij de jongere driemaal per week middels skype contact heeft met zijn persoonlijke leerkracht. Personen die voor de jongere belangrijk zijn ontvangen ondersteuning en begeleiding.  Zo kunnen zij meegroeien met de ontwikkeling van de jongere en zijn zij beter in staat de jongere te ondersteunen op het moment, dat deze weer voet op Nederlandse bodem zet.  Ouders en netwerk worden zeer nauw betrokken bij de hulpverlening.

PEL is een zeer intensieve vorm van hulpverlening. De hulpverlening is individueel en op maat. De hulpverlening richt zich vooral op het heden en de toekomst.

Het PEL (project ervarend leren)  beschikt over gekwalificeerde jeugdhulpverleners (HBO) met aanvullende opleidingen op het gebied van de methodiek ervarend leren.  De jongere heeft in principe vanaf aanvang van het project tot het einde van het project dezelfde hulpverlener. Ook de hulpverleners in Frankrijk zijn in Nederland opgeleide mensen met minimaal HBO niveau.

Waarom
De problematiek van een toenemend aantal jongeren is zeer ernstig. Het betreft jongeren die op meerdere terreinen problemen ondervinden en onvoldoende grip op de situatie hebben om tot veranderingen bij zichzelf te komen. De reguliere hulpverleningsinstellingen getroosten zich veel moeite om voor deze jongeren enig perspectief te bieden. Vaak zijn de omstandigheden waarin deze jongeren leven, te verleidelijk om tot daadwerkelijke veranderingen te komen. Een tijdelijke verandering van omgeving verhoogt  het effect van de hulpverlening. 

In de buitenlandse woonsituatie leren jongeren nieuw gedrag, waardoor ze effectiever optreden in andere leefsituaties. De leerervaringen vergroten het zelfinzicht van de jongeren, versterken het zelfvertrouwen, verrijken de handelingsbekwaamheid en effectueren het probleemoplossende vermogen.  In de meeste gevallen maken ook de ouders een groei door, waardoor de relatie tussen ouders en jongere merkbaar is verbeterd.

Uiteindelijk doel is dat de jongere over voldoende vaardigheden beschikt om de taken te vervullen waarvoor hij in het dagelijkse leven wordt gesteld.

Voor Wie
Het project richt zich op jongeren in de leeftijd van 15  tot en met 21 jaar en hun ouders/verzorgers, die ernstige problemen ervaren op een of meerdere van de volgende vier leefgebieden:

  • De persoonlijke ontwikkeling;
  • De gezinssituatie: ernstige conflicten in de thuissituatie; het gezin treedt niet op als een adequaat functionerend gezinssysteem voor de jongere;
  • De school/werksituatie: gedragsproblemen, uitval, leerproblemen;
  • De vrijetijdssituatie: geen of geen adequate vrijetijdsbesteding, verkeerde vrienden.

Waar
De jongere verblijft gedurende 5 maanden bij een gastgezin  in Frankrijk.  XONAR werkt samen met een tweetal organisaties die gevestigd zijn in de regio Limousin (En Route) en de regio  Bourgogne, departement Haute Saone(Clé de Voûte).  De jongere blijft gedurende zijn verblijf in Frankrijk ingeschreven bij XONAR.

XONAR werkt samen met de organisaties Clé de Voûte en En Route Dit zijn door de Nederlandse en Franse Overheid erkende organisaties.  XONAR maakt deel uit van het platform ervaringsleren buitenlands zorgaanbod. Dit betekent dat alle deelnemende organisaties werken volgens de door de inspectie jeugdzorg opgestelde kwaliteitsmaatstaven.

Uitgebreid foldermateriaal is aan te vragen via pel@xonar.nl

Voor meer informatie zie ook:

Uitgebreide info Project Ervarend Leren

www.platformervaringslerenbuitenland.nl

www.cledevoute.nl