Category Archive
for: ‘Zorg op maat voor het onderwijs’

Weerbaarheidtraining voor middelbare scholen

Wat biedt de Weerbaarheidtraining voor middelbare scholen
De training is een combinatie van (groeps)gesprekken, adventure activiteiten en individuele begeleiding. Groepsdynamica is van de essentiële onderdelen van de hele training. Vandaar is er gekozen voor een passende opzet.
Vanuit gemeenschappelijke hulpvragen, zoals gebrek aan zelfvertrouwen, bang om te falen, verwoorden van gevoelens en een gebrek  correcte communicatie/ omgangsvormen, …

Lees meer

Weerbaarheidtraining voor de basisschool

Wat biedt Weerbaarheidtraining voor de basisschool
De training bestaat gemiddeld uit 6 tot 8 bijeenkomsten van 1 ½ uur,2 ouderbijeenkomsten (informatieavond en evaluatieavond)  en 5 uur coaching leerkracht. Er wordt gewerkt vanuit de basis methodieken: “Ho, tot hier en niet verder…!”, Goldsteintraining en ART.
De volgende doelen centraal:

Leren omgaan met problemen en conflicten;
Leren en verbeteren van de …

Lees meer

Rots en Water voor het onderwijs

Wat biedt Rots en Water voor het onderwijs
Rots en Water is geschikt voor de bovenbouw van het basisonderwijs alsook voor het gehele voortgezet- en hoger onderwijs.
Rots en Water is een sociaal-emotioneel weerbaarheidprogramma, dat naast het werken aan de fysieke weerbaarheid ook veel aandacht besteedt aan het ontwikkelen van mentale en sociale vaardigheden. Naast fysieke oefeningen vinden …

Lees meer

Centrale Opvang Schooluitvallers (COS)

Wat biedt Centrale Opvang Schooluitvallers (COS)
Het COS project biedt een opvang van maximaal 8 weken aan jongeren die dreigen uit te vallen of uitgevallen zijn op school waarbij terugkeer mogelijk is. Tijdens dit traject wordt er veel geinvesteerd in zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en gedragsverandering. Tijdens de COS periode wordt er  gewerkt aan schoolopdrachten, er vinden trainingen …

Lees meer

Leer Werk&Trainingscentrum

Wat biedt het Leer Werk & Trainingscentrum
Het Leer Werk & Trainingscentrum biedt diverse programma’s op maat. Een programma bestaat veelal uit een combinatie van activiteiten op het gebied van: sport, outdoor, creatieve bezigheden, koken, werkactiviteiten, sollicitatietraining, weerbaarheids- en sociale vaardigheidstraining, attitude building en adventure training. 
De  methodiek ervarend leren is de fundering voor alle genoemde activiteiten.
Uitgangspunt …

Lees meer

AT voor groepen

Wat biedt Adventure Training
Adventure Trainingen bestaan uit eenvoudige, uitdagende activiteiten die in volgorde van thematiek en zwaarte worden aangeboden.
Het zijn activiteiten in de vorm van sport en spel, die dicht bij huis gedaan kunnen worden (“survivalactiviteiten in de achtertuin”). Een deel van de activiteiten vinden plaats op een laag touwparcours, waar survivalactiviteiten worden nagebootst. De …

Lees meer