Agressie Regulatie Training (ART)

Wat biedt de Agressie Regulatie Training (ART)
ART is een programma dat gericht is op het verminderen van antisociaal en agressief gedrag bij jongeren. ART (Goldstein) bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Een sociale vaardigheidstraining waar nieuw sociaal gedrag wordt aangeleerd.
  2. Een agressie reductie training waar zelfcontrole wordt geleerd.
  3. Een training moreel redeneren waar de jongeren wordt geleerd sociaal te redeneren

In de Agressie Regulatie Training wordt samen met de jongeren gewerkt aan inzicht in wat hem of haar boos maakt, hoe zij zich hierop gedragen en wat dit tot gevolg heeft. Daarnaast is er aandacht voor de denkpatronen van de jongeren, waardoor ze bijvoorbeeld verkeerde inschattingen in situaties maken en in de problemen komen. Jongeren leren hun fouten in het denken te corrigeren. Jongeren leren dat ze een keuze hebben in de manier waarop ze zich gedragen in moeilijke situaties. Er wordt hen gedragsalternatieven aangeboden die hen helpen hun doel te bereiken, zonder dat ze daarbij zichzelf of een ander tekort doen.

De jongeren stellen persoonlijke doelen op waaraan gewerkt wordt middels verschillende oefeningen (o.a.: rollenspel, discussies en huiswerkopdrachten). De jongeren krijgen een eigen map met werkbladen, samenvattingen van de theorie en oefeningen.

Waarom
Een toenemend aantal jongeren gedraagt zich verbaal en/of fysiek (dreigend) agressief. Het is voor deze jongeren moeilijk om op een adequate manier om te gaan met hun boosheid, waardoor ze vaak onbedoeld in de problemen komen.

Doel van de training is dat de jongere weet waarom hij boos wordt, weet hoe hij kan voorkomen dat hij boos wordt, weet hoe hij zijn boosheid op een andere manier kan uiten en weet hoe hij zijn agressie moet verminderen en managen. De jongere moet controle krijgen over zijn impulsen.

Voor Wie
Voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar die een of meerdere van de volgende kenmerken vertonen:

  • Agressief zijn;
  • Woedeaanvallen hebben;
  • Prikkelbaar zijn of zich aan anderen ergeren;
  • Anderen de schuld geven van hun eigen gedrag.

Waar
De trainingen worden op diverse locaties van XONAR aangeboden of kunnen indien gewenst op locatie worden verzorgd.