AT voor groepen

Wat biedt Adventure Training
Adventure Trainingen bestaan uit eenvoudige, uitdagende activiteiten die in volgorde van thematiek en zwaarte worden aangeboden.

Het zijn activiteiten in de vorm van sport en spel, die dicht bij huis gedaan kunnen worden (“survivalactiviteiten in de achtertuin”). Een deel van de activiteiten vinden plaats op een laag touwparcours, waar survivalactiviteiten worden nagebootst. De activiteiten bevatten een bepaalde probleemstelling, gekoppeld aan een fictief verhaal, dit wordt aan de groep voorgelegd.  De groep gaat er vervolgens mee aan de slag. Het is in feite niet belangrijk welk resultaat wordt behaald. Het gaat meer om hoe zowel het individuele- als het groepsproces verloopt. Het verwerken van de ervaringen opgedaan tijdens de activiteiten, waarbij succes en plezier de drijfveren vormen, is een belangrijke fase om te komen tot een transfer naar het alledaagse leven.

Het voor en nabespreken van de activiteiten is erg belangrijk. Een logboek is een hulpmiddel bij de transfer van de opgedane ervaringen naar de alledaagse situatie.

De groep neemt gedurende 10 weken deel aan een wekelijkse training van gemiddeld twee uur, veelal aan de hand van een hulpverleningsplan.

Waarom
Adventure Training beoogt het probleemoplossende vermogen en verantwoordelijkheid van de groep alsook het individu te vergroten. De samenwerking en communicatie worden bevorderd.

Thema’s die aan bod kunnen komen zijn o.a. de rolverdeling binnen de groep, de groepscohesie, de groepsinteracties, de groepsdruk, de verantwoordelijkheid, communicatie, sociale vaardigheden, vertrouwen, samenwerken, probleemoplossing en besluitvorming.

Voor Wie
De kracht van de Adventure Training is dat deze werkwijze geschikt is voor alle (doel)groepen.  De activiteiten worden aangepast aan de fysieke en psychische gesteldheid van de deelnemers.

Waar
De training wordt hoofdzakelijk uitgevoerd in Echt, hier is een groot bosperceel waar een uitgebreid low ropes parcours is opgebouwd. De mogelijkheid bestaat om de activiteiten dicht bij huis uit te voeren.