Adventure gezinstraining

Wat biedt Adventure gezinstraining
Adventure gezinstrainingen bestaan uit eenvoudige, uitdagende activiteiten die in volgorde van thematiek en zwaarte worden aangeboden.

Het zijn activiteiten in de vorm van sport en spel, die dicht bij huis gedaan kunnen worden (“survivalactiviteiten in de achtertuin”). Een deel van de activiteiten vinden plaats op een laag touwparcours, waar survivalactiviteiten worden nagebootst. De activiteiten bevatten een bepaalde probleemstelling, gekoppeld aan een fictief verhaal, dit wordt aan het gezin voorgelegd. Het gezin gaat er vervolgens mee aan de slag. Het is in feite niet belangrijk welk resultaat wordt behaald. Het gaat meer om hoe zowel het individuele- als het groepsproces verloopt. Het verwerken van de ervaringen opgedaan tijdens de activiteiten, waarbij succes en plezier de drijfveren vormen, is een belangrijke fase om te komen tot een transfer naar het alledaagse leven en dus ook naar de gezinssituatie.

Het voor en nabespreken van de activiteiten is erg belangrijk. Een gezinslogboek is een hulpmiddel bij de transfer van de opgedane ervaringen naar de alledaagse gezinssituatie.

De jongere en hun gezinssysteem nemen gedurende 10 weken deel aan een wekelijkse training van gemiddeld twee uur, veelal aan de hand van een hulpverleningsplan.

Waarom
Adventure gezinstraining beoogt het probleemoplossende vermogen en verantwoordelijkheid van gezinnen alsook individuele gezinsleden te vergroten. De samenwerking en communicatie worden bevorderd.

Thema’s die aan bod kunnen komen zijn o.a. de rolverdeling binnen het gezin, de gezinscohesie, de gezinsinteracties, de gezinsdruk, de gezinsverantwoordelijkheid, communicatie, sociale vaardigheden, vertrouwen, samenwerken, probleemoplossing en besluitvorming.

Voor Wie
De training kan ingezet worden voor gezinnen van cliënten van XONAR, maar ook voor externen. De activiteiten worden aangepast aan de fysieke en psychische gesteldheid van de deelnemers.

Waar
De training wordt hoofdzakelijk uitgevoerd in Echt, hier is een groot bosperceel waar een uitgebreid low ropes parcours is opgebouwd. De mogelijkheid bestaat om de activiteiten dicht bij huis of zelfs thuis uit te voeren.

Trainers
De training wordt gegeven door gecertificeerde adventure trainers. Alle trainers zijn tevens pedagogisch opgeleid en hebben jarenlange ervaring in de jeugdhulpverlening.

Praktisch

  • De training is geschikt voor ieder gezin.
  • De kosten zijn afhankelijk van de intensiteit en de duur van de training.
  • Betaling is mogelijk via indicering van Bureau Jeugdzorg, persoonsgebonden budget, AWBZ of via eigen bekostiging.